Από το 1992 έχουν αξιολογηθεί πάνω από 500.000 τεχνίτες

 Δείτε την έναρξη της αξιολόγησης σε διάφορους νομούς με τα παρακάτω βίντεο.

 Πριν αποφασίσετε ποιον  τεχνίτη θα βάλετε στο σπίτι σας

απαντήστε σε 10 ερωτήσεις 

 

Ερώτηση 1
Ερώτηση 2

2nΕρώτηση 3
Ερώτηση 4
Ερώτηση 5
Ερώτηση 6
Ερώτηση 7
Ερώτηση 8
Ερώτηση 9
Ερώτηση 10
Η Φιλοσοφία μας

Συνέπεια

Για την συνέπεια της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος μιλούν
2.500.000 πελάτες της, ιδιώτες, επαγγελματίες,
επιχειρήσεις, πολυεθνικές, διεθνείς οργανισμοί, ιδρύματα,
πρεσβείες, δήμοι και δημόσιες υπηρεσίες που
την εμπιστεύονται από το 1992.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Πιστοποιεί τους καλύτερους τεχνικούς της χώρας μας

 

 

      Ενημέρωση συνεργατών για την ανανέωση συμβολαίων