Από το 1992 έχουμε αξιολογήσει πάνω από 500.000 τεχνίτες.

Δείτε την έναρξη της αξιολόγηση μας σε διάφορους νομούς.

10   ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ

 

Ερώτηση 1
Ερώτηση 2

2nΕρώτηση 3
Ερώτηση 4
Ερώτηση 5
Ερώτηση 6
Ερώτηση 7
Ερώτηση 8
Ερώτηση 9
Ερώτηση 10
Η Φιλοσοφία μας

Συνέπεια

Για την συνέπεια της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος μιλούν
600.000 και πλέον σταθεροί πελάτες της, ιδιώτες, επαγγελματίες,
επιχειρήσεις, πολυεθνικές, διεθνείς οργανισμοί, ιδρύματα,
πρεσβείες, δήμοι και δημόσιες υπηρεσίες που
την εμπιστεύονται από το 1992.

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Πιστοποιεί & εγγυάται τους καλύτερους τεχνικούς της χώρας μας

 

 

      Ενημέρωση για τους συνεργάτες μας