Από το 1992 έχουν αξιολογηθεί πάνω από 500.000 τεχνίτες.

Δείτε την αξιολόγηση σε διάφορους νομούς.

10   ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

Ερώτηση 1
Ερώτηση 2

2nΕρώτηση 3
Ερώτηση 4
Ερώτηση 5
Ερώτηση 6
Ερώτηση 7
Ερώτηση 8
Ερώτηση 9
Ερώτηση 10
Η Φιλοσοφία μας

Συνέπεια

Για την συνέπεια της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος μιλούν
600.000 και πλέον σταθεροί πελάτες της, ιδιώτες, επαγγελματίες,
επιχειρήσεις, πολυεθνικές, διεθνείς οργανισμοί, ιδρύματα,
πρεσβείες, δήμοι και δημόσιες υπηρεσίες που
την εμπιστεύονται από το 1992.

 Η Τεχνική Κάλυψη Ελλάδος ξεκινά να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλες τις χώρες.

 

        Ενημέρωση για τους συνεργάτες μας