Απο το 1992 τρέχουμε αμέσως κοντά σας, 24 ώρες για όλες τις βλάβες, τις κατασκευές, τις συντηρήσεις & τις ανακαινίσεις

Εγγύηση

Εγγυώμαστε για το ήθος του τεχνίτη που θα βάλετε στο σπίτι σας.

Από το 1983 αξιολογήσαμε 500.000 τεχνίτες σε όλη
την Ελλάδα και συνεχίζουμε. Επιλέξαμε 3.000
τεχνικούς από όλες τις ειδικότητες.

Όταν βάζουμε ένα οποιοδήποτε τεχνίτη στο σπίτι μας
καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εγγύηση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ασφάλεια

Πριν βάλετε στο σπίτι σας οποιοδήποτε «τεχνίτη», μάθετε τι πρέπει να προσέξετε.

Συνέπεια

Για την συνέπεια της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος, μιλούν 600.000 πελάτες
για την ολοκλήρωση 5.700.000 εργασιών.

Ως τεχνικοί της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος η φιλοσοφία μας είναι

TKE-BE-PROUD

Η Τεχνική Κάλυψη Ελλάδος δικαιωματικά πιστοποιεί τους καλύτερους τεχνικούς της χώρας μας.

Mε ένα τηλέφωνο
φτιάχνεις τα πάντα!

18 19 20

3000 τεχνικοί σε ένα τηλέφωνο, 24
ώρες σε όλη την Ελλάδα.

Για όλες τις βλάβες, τις κατασκευές,
τις συντηρήσεις και τις ανακαινίσεις
σας.

banks