ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Η Από το 1983 έχουν αξιολογηθεί πάνω από 500.000 τεχνικοί.

Στο 2 στάδιο αξιολόγησης ( ποιότητα εργασίας ) έχουν περάσει περίπου 37.000.

Τα τεστ ποιότητας χαρακτήρα μέχρι σήμερα έχουν περάσει μόνο 3.993. Την πρόταση συνεργασίας μας την έχουν απορρίψει εξ αρχής 1. 500. 000 τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων.

Για να βγάλετε τα συμπεράσματα σας

Η πρόταση συνεργασίας μας ( όταν ξεκινήσαμε πανελλαδικά το 1992 ) ήταν η εξής:

Ο τεχνικός κατέβαλε Χρηματική Εγγύηση με συναλλαγματικές 300.000 δρχ για να διασφαλίσουμε εσάς για συνέπεια, κακοτεχνίες, για να μην σας πάρει προκαταβολή και εξαφανιστεί, κλοπές κλπ.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ βάση της σύμβασης υποχρεώνονταν να κάνει τον χρόνο 100.000.000 – 150.000.000 δρχ και να μεταβιβάζει όλες τις εργασίες της ειδικότητας του τεχνίτη στην περιοχή του έναντι 15.000 δρχ των μήνα ( Δηλαδή 45 € με εξασφάλιση εκατοντάδων εργασιών κάθε μήνα ).

1.500.000 τεχνικοί γιατί δεν θέλησαν συνεργασία με την ΤΚΕ γιατί δεν θέλουν να έχουν κανένα έλεγχο, και να χρεώνουν ότι θέλουν. Φανταστείτε πόσα κερδίζουν εις βάρος σας χωρείς των έλεγχο της ΤΚΕ.