• Απαλλάξτε το σπίτι σας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (Βλαβερά για την υγεία) .
• Απαλλαχτείτε από χρώματα που επιβαρύνουν την διάθεση σας.
• Απαλλαχτείτε από την ( στενά χωρία) με την σωστή χωροθέτηση των επίπλων σας κλπ

Μελέτη για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους έως 300 m2 150 €