Το Τμήμα Θερμοϋδραυλικών Εργασιών της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, απαρτίζεται από πιστοποιημένους και πολυετούς εμπειρίας υδραυλικούς, εξειδικευμένους στην εγκατάσταση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Με άριστη τεχνογνωσία και αξιοπιστία, εντοπίζουν και αποκαθιστούν τις βλάβες, τις αιτίες των βλαβών και κάθε είδους δυσλειτουργία, εξασφαλίζοντας την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας, πιστότητας και αξιοπιστίας, με στόχο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους.

Ενδεικτικές εργασίες

  • Λόγω της πληθώρας και της ιδιαιτερότητας των τεχνικών εργασιών, όπου δεν έχει ορισθεί και αναρτηθεί το κόστος της εργασίας που θέλετε να πραγματοποιήσετε, οι τεχνικοί μας, κατόπιν επισκέψεως ή και τηλεφωνικά, θα σας ενημερώσουν αμέσως.

Από το 1983 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχει προσφέρει άμεση, οικονομική και αξιόπιστη λύση σε πάνω από 1.500.000 Υδραυλικές Εργασίες