Έλληνες πολίτες

Συμπολίτες μου,

Ξεκινώντας την επιστολή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς και ιδιαίτερα τους πελάτες της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος για την προτίμησή τους στην εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια.

Λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει μπει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, με τις συνέπειες που αυτή έχει προκαλέσει σε όλους μας, προχώρησα σε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο.

Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνω ότι εντός του έτους 2021 δημιουργείται μια νέα επιχείρηση με σκοπό τη διεθνή λειτουργία  της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος.

Με την χρήση της τεχνογνωσίας, των καινοτομιών και της επιχειρηματικής στρατηγικής της επιχείρησης μου, εκτιμώ ότι σε ένα  χρονοδιάγραμμα 3 – 10 χρόνων θα φέρνουμε στη χώρα μας ίσως και περισσότερο συνάλλαγμα απ’ ότι ο κλάδος του τουρισμού στη μέγιστη του απόδοση.

Για την υλοποίηση αυτού του σχέδιο απαιτείται η συγκέντρωση κεφαλαίων.

Για αυτό το λόγο διατίθεται προς πώληση το 49% έως  και το 51% των μετοχών της νέας αυτής επιχείρησης.

Εκτιμώ ότι είναι ωφέλιμο για την ενδυνάμωση της Ελληνικής Οικονομίας, οι μετοχές αυτές να αγοραστούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σας επισημαίνω ότι η νέα αυτή επιχείρηση πρόκειται να απασχολήσει περισσότερα από 10.000 στελέχη και  πιστεύω ότι είναι και  δική σας επιθυμία, η έδρα αυτής της επιχείρησης να είναι εδώ στην Ελλάδα.

Σας καλώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία να στηρίξετε και να προωθήσετε αυτή την ιδέα.

Όσο πιο γρήγορα ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι Υπουργοί και οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, τόσο πιο γρήγορα θα ωφεληθούμε όλοι μας.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και περιμένω τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο ιδρυτής

Γεώργιος Κουρλετάκης

 

ΥΓ. Ειδικά για τους 650.000 τακτικούς πελάτες μας, ανταποδίδοντας  την προτίμησή τους στην Τεχνική Κάλυψη Ελλάδος, θα προσφέρω δωρεάν μετοχές  της νέας  ανώνυμης εταιρίας  που δημιουργείται με σκοπό την διεθνή λειτουργία της Τεχνικής Κάλυψης Ελλάδος.

Να αγοραστεί το 49% της ΤΚΕ απο το Ελληνικό Δημόσιο